Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM032, 1534 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-28 Stoppdatum 2016-07-28
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 21116
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: