Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRO018, 1789 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-06 Stoppdatum 2016-08-06
Mängd (ton): 3,25 Kostnad totalt: 5427
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: