Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA015, 2491 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-04 Stoppdatum 2016-04-04
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3111
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import