Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA033, 2505 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-05 Stoppdatum 2016-04-05
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4667
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import