Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI005, 1947 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-06 Stoppdatum 2016-09-06
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4786
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import