Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM001, 1506 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-28 Stoppdatum 2016-07-28
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6923
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import