Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM009, 1514 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-28 Stoppdatum 2016-07-28
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 7097
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import