Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB009, 1889 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-13 Stoppdatum 2016-09-13
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5138
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import