Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS022, 2103 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-21 Stoppdatum 2016-10-21
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 8164
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: