Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS032, 2113 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-21 Stoppdatum 2016-10-21
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 6531
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: