Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK001, 3120 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-14 Stoppdatum 2016-08-14
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 6223
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: