Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK015, 3133 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-15 Stoppdatum 2016-08-15
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4667
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: