Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-19 Stoppdatum 2016-09-19
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 20324
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: