Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN034, 2304 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-17 Stoppdatum 2016-09-17
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3415
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: