Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN044, 2314 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-17 Stoppdatum 2016-09-17
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 16992
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: