Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN056, 2326 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-18 Stoppdatum 2016-09-18
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6830
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: