Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN059, 2329 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-16 Stoppdatum 2016-09-16
Mängd (ton): 4,92 Kostnad totalt: 8330
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: