Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU016, 2578 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-16 Stoppdatum 2016-08-16
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4745
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: