Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU216, 2622 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-16 Stoppdatum 2016-08-16
Mängd (ton): 5,15 Kostnad totalt: 8012
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: