Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN029, 2673 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-12 Stoppdatum 2016-08-12
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 9490
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: