Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON032, 2370 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-19 Stoppdatum 2016-09-19
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 6780
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: