Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL004, 1167 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-05 Stoppdatum 2016-10-05
Mängd (ton): 7,08 Kostnad totalt: 12257
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: