Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR021, 2872 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-23 Stoppdatum 2016-09-23
Mängd (ton): 3,15 Kostnad totalt: 4289
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: