Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR032, 2883 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-23 Stoppdatum 2016-09-23
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 8175
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: