Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN041, 1912 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-12 Stoppdatum 2016-09-12
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3369
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: