Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM003, 1630 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-31 Stoppdatum 2016-08-01
Mängd (ton): 8,93 Kostnad totalt: 15716
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: