Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL031, 3243 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-17 Stoppdatum 2016-08-17
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4961
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: