Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS021, 2102 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-20 Stoppdatum 2016-10-20
Mängd (ton): 6,02 Kostnad totalt: 9634
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import