Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN060, 2330 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-16 Stoppdatum 2016-09-16
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6830
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import