Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR009, 1595 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-01
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3462
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import