Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU109, 2606 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-16 Stoppdatum 2016-08-16
Mängd (ton): 13,30 Kostnad totalt: 20691
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import