Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU226, 2632 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-15 Stoppdatum 2016-08-15
Mängd (ton): 9,30 Kostnad totalt: 14468
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import