Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMAD011, 2079 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-24 Stoppdatum 2016-10-24
Mängd (ton): 13,67 Kostnad totalt: 21880
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 



Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import