Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR002, 2865 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-07 Stoppdatum 2016-04-07
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1340
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import