Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR047, 2895 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-07 Stoppdatum 2016-04-07
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4021
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import