Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR052, 2900 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-06 Stoppdatum 2016-04-06
Mängd (ton): 8,07 Kostnad totalt: 10990
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import