Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR068, 2916 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-06 Stoppdatum 2016-04-06
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 10856
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import