Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS013, 2052 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-26 Stoppdatum 2016-10-26
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 6368
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import