Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN026, 1907 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-12 Stoppdatum 2016-09-12
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6907
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import