Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB032, 3305 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-08 Stoppdatum 2016-09-08
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3242
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: