Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTK007, 3185 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-19 Stoppdatum 2016-08-19
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3250
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: