Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN031, 2720 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-28 Stoppdatum 2016-09-28
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 12263
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: