Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR232, 2814 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-02 Stoppdatum 2016-04-02
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3111
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: