Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB027, 1747 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-15 Stoppdatum 2016-09-15
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 15326
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: