Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF015, 2131 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-22 Stoppdatum 2016-10-22
Mängd (ton): 8,98 Kostnad totalt: 14369
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: