Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF085, 2188 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-23 Stoppdatum 2016-10-23
Mängd (ton): 17,95 Kostnad totalt: 28738
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: