Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF134, 2236 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-23 Stoppdatum 2016-10-23
Mängd (ton): 12,24 Kostnad totalt: 19594
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: