Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF290, 2259 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-22 Stoppdatum 2016-10-22
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3102
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: