Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL068, 3044 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-22 Stoppdatum 2016-09-22
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1340
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: