Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB014, 3080 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-27 Stoppdatum 2016-09-27
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2747
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: